მანქანები
ამიგო
ნიკოლოზი
რიფი
ქართლოსი
მაკენა
ბოლოს კიდევ ერთი იყო ჯიპიანი. holden\??.

1თამარიჩი
2ამიგო
3ნიკოლოზი
4რიფი
5 არჩილი (დაკოტა)
6. ქართლოსი
7. მაკენა
8. მეგზური (ეკა)
9. ხალიანა
10. არჩილი ნაგლიაშვილი
11. ლოლიკა
12. ქეთევან გულიაშვილი
13. თამი
14. დათო
15. ლეო
16. ინა
17. holden ?
18. სანდრო - ვარდანაულმა ჩაწერა

ბოლო იყო ჩაწერილი L/F და მისი +